Ocec vyplac me - Оцец віплац ме

Slovenská ľudová pieseň zo Šariša, hrá skupina Prospekt

Ocec viplac me robic ňebudzem
mam ja frajirečku mam ja frajirečku
źeňic śe budzem.

Ja ce viplacim až ce vimlacim
až ci tvojo kosci i tvojo žeňene
z hlavi vimlacim.

Ocec muj ocec i vi bul mladi
vi chceli žeňičku ej moju mamičku
bez cudzej radi.

Ňezakazali ej vam śe žeňic
aňi vas ňebili ňenakazovali
co mace robic.

Chlapci z varoša ňedajme śe bic
/:haňba bi nam bula haňba bi nam bula.:/
k doktorom chodzic./

K doktorom chodzic doktoroch placic
/:chlapci varoščaňi chlapci varoščaňi
ňedajme śe bic.:/

Vypočuj si pieseň
Kúp si mp3 piesne na USB kľúči
Napíš nám


Словенска народна співанка, співат група ПРОСПЕКТ од Свідніка
Оцец віплац ме робіц небудзем
мам я фраїречку мам я фраїречку
женіц ше будзем.

Я це віплацім аж це вімлацім
аж ці твоё косці і твоё женене
з главі вімлацім.

Оцец муй оцец і ві бул младі
ві хцелі женічку ей мою мамічку
без цудзей раді.

Незаказалі ей вам ше женіц
ані вас небілі ненаказовалі
цо маце робіц.

Хлапці з вароша недайме ше біц
ганьба бі нам була ганьба бі нам була.:/
к доктором ходзіц.

К доктором ходзіц докторох плаціц
хлапці варощані хлапці варощані
нєдайме ше біц.

Слухаті співанку
Купуйте альбоми.mp3 на USB-ключі
Зв'яжіться з нами


text pridal: admin

formát txt formát pdf verzia pre tlač poslať emailom

Košík

nakupny kosikVo Vašom košíku máte 0 položiek v celkovej hodnote 0.00
Nahliadnuť do nákupného košíka

Prihlasovanie

Vyhľadávanie

Reklamy

xreklama 26

text piesne: Ocec vyplac me - Оцец віплац ме

Ľudová hudba | Videorohal © copyright 2007-2010 | patie web studio | Webhosting by VIPhosting.sk